متن کامل شرایط عضویت

   عضویت و شرایط آن

   

  کلیه تشکل های فعال در حوزه واردات به شرط احراز شرایط ذیل به عضویت فدراسیون در می آیند:

  تابعيت ايراني.

  قبول و تعهد اجراي مقررات اين اساسنامه.

  پرداخت حق وروديه و حق عضويت تعيين شده بطور مرتب .

  تشکل هایی که موضوع فعالیت آن ها به شکل مستقیم به فناوری اطلاعات و ارتباطات ارتباط دارد.

  دارا بودن  پروانه معتبر از اتاق ایران

   

  انواع عضویت در فدراسیون عبارتست از:

  • عضو اصلی: کلیه تشکل ها که حایز شرایط ماده.9 شده اند و دارای حق رای می باشند.
  • عضو ناظر: عضو ناظر عضویست که شرایط عضویت ماده 9 را نداشته و به مدت یکسال در صورت احراز شرایط می تواند به عضویت اصلی درآید.

  تبصره1- حضور اعضای ناظر در جلسات فدراسیون بدون حق رای خواهد بود.

  تبصره2- شرایط و میزان حق عضویت برای عضو ناظر مطابق آیین نامه داخلی فدراسیون تعیین می گردد.

  • عضو افتخاری: چهره های نمونه ملی ، چهره های ماندگار، نخبگان و پیشکسوتان حوزه مربوطه ، اشخاصی که خدمت ویژه و برجسته ای به این حوزه انجام داده اند ، اساتید ، پژوهشگران و مححقان در حوزه فعالیت فدراسیون با تصویب هیات مدیره می توانند بدون پرداخت حق عضویت و بدون حق رای به عضویت افتخاری فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران درآیند.

  مطالب منتخب

  بریده جراید

  فرم تماس

  تماس با ما

  آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم شرقی

  تلفن تماس: 88511721

  دورنگار: 88511721

  صندوق پستی: 1531745819

   ایمیل: info@iictoa.ir

  کليه حقوق اين سايت برای مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه