از سوی وزیر رفاه؛

  بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد
  از سوی محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بخشنامه بسته حمایتی سازمان تامین اجتماعی در رونق تولید صادر شد.
  ابلاغیه این بخش نامه به این شرح است:
  با توجه به نامگذاری سال ۱۳۹۸ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و به منظور بهبود فضای کسب و کار و تقویت توانمندی های داخلی برای مقابله با تحریم های ظالمانه و همچنین گسترش خدمات تامین اجتماعی و حل مشکلات واحدهای اقتصادی در این بخش، نکات زیر برای اجرا ابلاغ می شود:

  ۱- در اجرای مواد ۳۹و ۱۰۱ قانون تامین اجتماعی و به منظورتسهیل در رسیدگی و بازرسی از دفاتر قانونی و مدارک کارفرمایان در خصوص بیمه پردازی ، لازم است در سال جاری با تاکید بیشتری مصوبه شماره ۵۰۴۲۳ مورخ ۹۶/۴/۳۱ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به اجرا درآید. همچنین لازم است نسبت به ایجاد وحدت رویه مناسب و شفافیت در اقلام مشمول کسر حق بیمه به لحاظ استخراج و بررسی اسنادی و در کاهش زمان رسیدگی اقدام و برای صدور مفاصا حساب های قراردادهای پیمانکاری اعم از کارگاه ثابت و غیر ثابت تسهیلات بیشتری فراهم شود.
  ۲- با توجه به تفاهمات با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در خصوص حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی منعقده فیمابین دانشگاهها ، مراکز علمی ، آموزشی و پژوهشی ، پارک های علم و فناوری ، مراکز رشد و شرکت های مستقر در آنها که دارای مجوز از وزارتین مذکور می باشند و همچنین قراردادهای منعقده موسسات و شرکت های دانش بنیان مورد تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، لازم است در صورت ارایه قراردادهای یادشده از سوی پیمانکاران مربوطه، بدون اعمال ضریب حق بیمه قرارداد، در حداقل زمان نسبت به ارایه مفاصا حساب ماده ۳۸قانون تامین اجتماعی اقدام شود.
  ۳-لازم است در جهت بهبود فرایند رسیدگی به قراردادهای منعقده شرکت پخش فرآورده های نفتی با پیمانکاران طرف قرارداد و همچنین اعمال تعدیل ضریب حق بیمه ، اقدام لازم بعمل آید.

  ۴- آن سازمان مجاز به منوط کردن دریافت لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی به پرداخت بدهی معوقه و یا تعیین تکلیف آن توسط کارفرما نیست و باید نسبت به دریافت لیست وحق بیمه جاری کارکنان شاعل در کارگاهها اقدام و در خصوص مطالبات معوق ازکارفرمایان طبق سایر مقررات رفتار کنند.
  ۵-در مواردی که به تشخیص آن سازمان و یا مراجع قانونی ، کارگاه دچار بحران مالی باشد، در صورت درخواست کارفرما، در نحوه دریافت حق بیمه مساعدت لازم معمول شود.
  ۶-در صورت تقسیط از سوی کارفرمایان که توان پرداخت بدهی های معوقه را به صورت یکجا نداشته باشند، باید با بررسی فوری شرایط و وضعیت مالی کارگاه، نسبت به تقسیط تا ۴۵ماهه و در صورت بحرانی بودن وضع کارگاه تا ۶۰ ماهه اقدام شود. همچنین در صورت درخواست کارفرما در تقسیط بدهی بصورت پلکانی مساعدت شود.
  ۷- در صورتی که کارفرمایان برای تقسط بدهی های کارگاه برای ارایه ضمانت نامه معتبر بانکی و ملکی دارای مشکلاتی باشند لازم است در صورت درخواست کارفرما نسبت به اخذ سایر وثایق اقدام لازم بعمل آید.
  ۸-در صورتیکه برخی از کارفرمایان خوش حساب واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی به دلیل تحریم های ظالمانه و نوسانات ارزی و حوادث غیرمترقبه، دچار بحران شده و در ارسال لیست و پرداخت حق بیمه جاری کارکنان با مشکل مواجه گردند، سازمان باید در خصوص کارگاه هایی که دچار مصادیق وقوع دلایل ابرازی مربوط به بحران کارگاه گردند، بخشودگی جرایم در این حالت در دوره زمانی وقوع دلایل ابرازی اقدام نماید.

  ۹- لازم است ضمن همکاری با واحدهای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی ترتیبی اتخاد گردد تا کارفرمایان علاوه بر حفظ نیروی کار موجود کارگاه بتوانند از مزایای طرح های مشوق بیمه ای سهم کارفرما در جذب نیروی کار جدید برخوردار شده و نسبت به جذب نیروی کار جدید اقدام نمایند. بدیهی است در صورت تصویب آیین نامه اجرایی ماده ۷۱ قانون برنامه ششم توسعه ، مراتب جهت اجرا به آن سازمان ابلاغ خواهد شد.

  ۱۰- در مواردی که کارفرمایان مربوطه با توجه به محاسبه ۴ درصد حق بیمه و مستمری کارهای سخت و زیان آور به استناد تصمیمات کمیته های بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیان آور ، اعتراض خود را مبنی بر استانداردسازی و ایمن سازی کارگاه و همچنین عدم ابلاغ تصمیمات یادشده از سوی ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمایند. لازم است قبل از محاسبه ۴ درصد مذکور ، سخت و زیان آور بودن شغل و محاسبه مبالغ جرایم متعلقه، بدوا از کارفرما پیگیری شده و پس از اعلام نهایی ابلاغ انجام گرفته، محاسبات مربوطه صورت پذیرد.

  ۱۱- در جهت حل و فصل بخشی از مشکلات ،لازم است آن سازمان و واحدهای تابعه نسبت به تشکیل جلسات مشترک با تشکل های کارفرمایی و کارگری اقدام نماید.
  ۱۲- در خصوص پیمانکاران طرح های عمرانی لازم است، منحصرا پس از اعمال آخرین وضعیت قطعی پیمانکار از سوی واگذارندگان کار، نسبت به محاسبه حق بیمه قرارداد پیمان طبق ماده ۴۱ قانون تامین اجتماعی اقدام و از محاسبه جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه قرارداد خودداری شود.

  ۱۳- با توجه به اینکه در پاره ای موارد درمانگاه‌ها، تجهیزات پزشکی و بعضا بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی دچار خسارت های فیزیکی ناشی از سیل گردیده‌اند، لازم است همکاران خدوم تلاش خود را معمول داشته که با ترمیم به موقع و جایگزینی ساختمان‌ها، تجهیزات پزشکی و نیروی انسانی، هیچگونه خللی در ارایه خدمات درمانی به بیمه شدگان صورت نگرفته و علاوه بر پذیرش حداکثری مراجعات ، رضایتمندی لازم را جلب نمایند.

  ۱۴- با توجه به اینکه برخی از کارفرمایان به دلیل عدم وجود نقدینگی لازم، نسبت به ارسال لیست حقوق و مزدماهیانه کارگران شاغل با بخشی از حق بیمه اقدام می نمایند، لازم است در جهت رفاه حال بیمه شدگان این گونه کارگاه‌ها و بهره‌مندی آنان از مزایای درمانی ، دفترچه درمانی آنها به موقع تمدید گردد.

  ۱۵- در خصوص آن دسته از بیمه شدگان شاغل در کارگاه های فعال که محل اشتغال آنها دچار حادثه و یا بحران گردیده است، باید تسهیل لازم در خصوص پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری با اولویت بعمل آید.

  ۱۶- در خصوص آن دسته از کارگرانی که کارگاه های محل اشتغال آنها دچاربحران ناشی از سیل شده اند، باید برقراری مقرری بیمه بیکاری با تسهیل و در حداقل زمان و بدون انجام تشریفات صورت پذیرد.

  ۱۷- با عنایت به پیش بینی و تامین اعتبار مربوط به حق بیمه سهم دولت (هدفمند سازی یارانه‌ها) در سال جاری، لازم است آن دسته از کارگرانی که تا پایان سال ۹۷ با پرداخت بخشی از حق بیمه سهم خود از سهم منابع حاصله از هدفمندسازی یارانه‌ها برخوردار بوده‌اند، کماکان در سال جاری نیز بتوانند نسبت به بیمه‌پردازی اقدام نمایند و این گونه رانندگان نباید با هیچگونه مانعی در تداوم پوشش بیمه‌ای مواجه شوند.»


  روابط عمومی فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران

  شرایط همکاری بانک کونلون چین با بازرگانان ایرانی اعلام شد

  براساس اعلام مدیر پروژه جین اتاق تهران، هفته گذشته بانک کونلون چین در خصوص روش و محدوده ارایه خدمات به مشتریان خود نامه ای به وردی نژاد مدیر پروژه جین ارسال کرده است.

  مشتریان ایرانی این بانک برای تجدید امور کسب و کار خود می بایست در کشور خود شزکت ثبت شده داشته باشدوحواله پولی به نام آن شرکت و بار را تحویل گیرد. همچنین مشتری ایرانی نمی بایست در لیست تحریم SDN باشد و صرفا اجازه صادرات کالاهای مونتاژ شده و یا تولید شده توسط شرکت خود را داشته و امکان صادران مجدد نیز وجود ندارد.

  ضمنا صادرات کالا می بایست مستقیما از چین به ایران صورت گیرد و این بانک از صادراتی که به موجب آن ابتدا کالا ارسال شده و سپس مبلغ آن دریافت شود(حواله بانکی یا ال سی) پشتیبانی می کند.

  از سوی دیگر به موجب شرایط اعلام شده توسط این بانک چینی از آنجایی که مهلت مقرر ات آمریکا در این دوره از تحریم ها 4 مه 2019 است لذا قبل از پایان آوریل می بایست شتریفات گمرکی انجام شود.

  جزئيات بسته تسهيل واردات مواد اوليه اعلام شد:

  كنفدراسيون صادرات ايران اعلام كرده مشوق هايي از جمله كاهش وثيقه رفع تعهد ارزي از 15 به 35 درصد ونيز راهكارهايي جهت تسهيل ثبت سفارش و مدت زمان رفع تعهد ارزي واردات از محل ارز صادراتي در نظر گرفته است.
  در همين راستا كنفدراسيون صادرات ايران طي نامه‌اي رسمي از تمام تشكل‌هاي عضو درخواست كرده ضمن مطالعه دقيق و اطلاع‌رساني به اعضاي خود در اين رابطه چنانچه با مشكلي در اجراي مفاد آن مواجه هستند مراتب را به دبيرخانه كنفدراسيون صادرات ايران ارجاع دهند تا در سريعترين زمان ممكن اقدامات لازم براي رفع موانع به عمل آيد.

   

   


  براساس اعلام سازمان حمایت مصرف¬کنندگان و تولیدکنندگان هفدهمین دوره همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان روز نهم اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
  به گزارش روابط عمومی فدراسیون ICT اتاق بازرگانی ایران، در این همایش که در تاریخ 9 اسفند ماه سال جاری برگزار می¬شود بنگاه¬های اقتصادی برتر در حوزه رعایت حقوق مصرف¬کنندگان معرفی خواهند شد.
  براساس این گزارش، "نادر سیف" سرپرست معاونت تشکل¬های اتاق بازرگانی ایران اعلام کرده که متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص همایش و آگاهی از شرایط ثبت¬نام رویداد می¬توانند با شماره تلفن¬های 26200503 و 22058542 تماس گرفته و یا به نشانی اینترنتی www.esfand9th.com مراجعه کنند.

   

   

  یادداشت نادر سیف به مناسبت روز تشکل‌ها و مشارکت‌های اجتماعی

  22 مرداد روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی است به همین مناسبت نادر سیف، سرپرست معاونت تشکل های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در یادداشتی برای پایگاه خبری اتاق ایران بر نقش تشکل های اقتصادی در استفاده بهینه از فرصت ها تأکید کرده است.
  نام‌گذاری 22 مرداد به‌عنوان روز تشکل­‌ها و مشارکت‌­های اجتماعی بیش از هر چیز نشانه­ اهمیت، نقش و جایگاه آن‌ها به‌عنوان نهادهای مدنی است؛ نهادهایی که محور توسعه اقتصادی و اجتماعی هستند.

  حضور افراد در تشکل­‌های مدنی نشانه میزان سرمایه اجتماعی هر کشور است و یقیناً هرچقدر میزان این حضور و مشارکت به لحاظ کمی و کیفی بیشتر باشد، مسیر توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی هموارتر خواهد بود.

  هرچند دانش تشکلی که مبتنی بر تخصص بین‌رشته‌ای است و دربرگیرنده علوم اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و جامعه‌شناسی است گام­‌های مثبت و بهینه­‌ای در مسیر توسعه برداشته است لیکن با توجه به تجارب بین­‌المللی هنوز راه نرفته و مسیر نپیموده بسیار است.

  حضور و مشارکت حداکثری فعالان اقتصادی در تشکل­‌های بخش خصوصی علاوه برافزایش قدرت چانه‌­زنی و رفع موانع و مشکلات تولید و اقتصاد، موجبات توسعه همه‌جانبه و استفاده بهینه از فرصت­‌های بهبود را فراهم می‌کند.

  روز تشکل­‌ها و مشارکت­‌های اجتماعی را به کلیه فعالان تشکل­‌های اقتصادی و مدنی تبریک عرض کرده و توفیق روزافزون ایشان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

  مطالب منتخب

  بریده جراید

  فرم تماس

  تماس با ما

  آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان پاکستان، کوچه حکیمی، پلاک ۱۵، طبقه پنجم شرقی

  تلفن تماس: 88511721

  دورنگار: 88511721

  صندوق پستی: 1531745819

   ایمیل: info@iictoa.ir

  کليه حقوق اين سايت برای مجمع تشکل های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران محفوظ می باشد.

  طراحی و توسعه : شرکت مهرارقام رایانه